fot_bg01

خدمات

بسته

شما می توانید تحویل سریع را انتخاب کنید. تمام هزینه تحویل در داخل چین توسط شرکت ما پرداخت می شود و خریداران باید هزینه های اکسپرس را در خارج از چین بپردازند.

2023.1.30 (1)164

سفارشی

همه محصولات ما قابل تنظیم هستند.شما باید پارامترها یا نقشه های کامل را ارائه دهید.مهندس ما پس از ارزیابی تاریخ دقیق تحویل و نقل قول را به شما می دهد.

سرویس

بازگشت و تعویض

تمام مشکلات پس از فروش باید با روش های موجود در این تصویر برطرف شود.

تضمین کیفیت